Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị(25/12/2010)

Ngày 23/12, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 23/2010/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị.

Tìm theo ngày :