Thành lập Cty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội(08/12/2005)

Ngày 2/12, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất TNMT&NĐ Hà Nội đã tổ chức công bố thành lập và ra mắt Cty Quản lý và Phát triển nhà QL & PTN Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại và hợp nhất các Cty Kinh doanh nhà số 1, số 2 và số 3 trực thuộc Sở.

Tìm theo ngày :