Lấy ý kiến Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế(23/03/2023)

Chiều 22/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị lấy ý kiến các địa phương cấp huyện, cấp xã về Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Tìm theo ngày :