Bắc Ninh: Cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp(27/02/2023)

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là khâu đột phá tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Qua 2 năm thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC), nhờ thực hiện các nhóm giải pháp, nhiệm vụ một cách đồng bộ nên công tác CCHC của Sở Xây dựng đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2021, đơn vị đứng thứ 2, năm 2022 vươn lên đứng đầu về chỉ số CCHC trong khối cơ quan thuộc UBND tỉnh.

Tìm theo ngày :