Hướng dẫn xác định chi phí giám sát và chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị

Thứ năm, 19/01/2023 15:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/01/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 222/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn xác định chi phí giám sát và chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số Thông tư số 14/2017/T-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức xây dựng đơn giá, dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị; tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt đơn giá và dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị.

Công tác giám sát, quản lý các dịch vụ công ích đô thị được tổ chức thực hiện theo yêu cầu thực tiễn của công việc, theo mô hình tổ chức (thuê tư vấn; thành lập Ban quản lý hoặc giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn) và yêu cầu quản lý, nguồn lực của địa phương. Chi phí cho các công tác này được xác định bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc phải thực hiện; thời gian, số lượng người dự kiến thực hiện và các quy định của nhà nước về chế độ có liên quan. Tùy theo mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện công tác giám sát, quản lý để thực hiện chi tiêu các chi phí này cho phù hợp với quy định tương ứng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_222-BXD-KTXD_19012023_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 222/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)