Hướng dẫn phương pháp tính toán chỉ tiêu Tỷ lệ đô thị hóa

Thứ hai, 18/07/2022 16:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2641/BXD-PTĐT gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn phương pháp tính toán chỉ tiêu Tỷ lệ đô thị hóa.

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị quy định các tiêu chuẩn phân loại đô thị. Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP quy định cụ thể các tiêu chuẩn phân loại đô thị, trong đó chỉ tiêu Tỷ lệ đô thị hóa của đô thị là một trong số các chỉ tiêu thuộc tiêu chuẩn Quy mô dân số toàn đô thị.

Ngày 25/5/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về việc phân loại đô thị, trong đó quy định các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị.

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2019/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành, trong đó Điều 2 Nghị định này quy định bãi bỏ các quy định liên quan đến phân loại đô thị tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009.

Ngày 28/6/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành, trong đó bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009.

Do đó, quy định về chỉ tiêu Tỷ lệ đô thị hóa tại Thông tư số 34/2009/TT-BXD đến nay không còn hiệu lực thi hành.

Chỉ tiêu Tỷ lệ đô thị hóa hiện được quy định tại Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng, trong đó chỉ tiêu 0202. Tỷ lệ đô thị hóa có khái niệm như sau: Tỷ lệ đô thị hóa là số phần trăm dân sống trong khu vực nội thành, nội thị và thị trấn (thuộc địa giới hành chính phường, thị trấn) so với tổng dân số của một phạm vi vùng lãnh thổ (toàn quốc, các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương, các đô thị).

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Tổng Cục Thống kê nghiên cứu, đề xuất quy định về chỉ tiêu Tỷ lệ đô thị hóa trong dự thảo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Đến nay, dự thảo Nghị định này đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2641-BXD-PTDT_18072022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2641/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)