Hướng dẫn lập dự toán giàn không gian nút cầu theo định mức xây dựng

Thứ hai, 18/07/2022 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2628/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi về việc hướng dẫn lập dự toán giàn không gian nút cầu theo định mức xây dựng.

Theo đó, dự toán xây dựng công trình được lập theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong đó, chi phí trực tiếp được xác định theo khối lượng và giá xây dựng công trình quy định tại Điều 24, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Giá xây dựng công trình gồm đơn giá xây dựng chi tiết và giá xây dựng tổng hợp, làm cơ sở để xác định dự toán xây dựng:

- Tại khoản 2, Điều 24 quy định: “Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình được xác định trên cơ sở định mức xây dựng, giá vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công và các yếu tố chi phí cần thiết khác phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình tại thời điểm xác định và các quy định khác có liên quan hoặc theo đơn giá xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố hoặc được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc theo giá tương tự ở các công trình đã thực hiện.”

- Tại khoản 3, Điều 24 quy định: “Giá xây dựng tổng hợp của công trình được xác định trên cơ sở tổng hợp từ các đơn giá xây dựng chi tiết cho một đơn vị tính của nhóm công tác, đơn vị kết cấu, bộ phận công trình, theo giá được công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc theo giá tương tự ở các công trình đã thực hiện.”

2. Đối với công tác thi công kết cấu thép giàn không gian nút cầu chưa được quy định trong hệ thống định mức xây dựng do cơ quan có thẩm quyền ban hành (như nêu tại văn bản số 184/CV/CKĐA/2022) thì Chủ đầu tư căn cứ quy định nêu trên để lập dự toán. Trường hợp Chủ đầu tư tổ chức xác định định mức để làm cơ sở lập dự toán thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 21, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và phương pháp xác định, điều chỉnh định mức thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III, Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2628-BXD-KTXD_15072022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2628/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)