Công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV(29/04/2022)

Ngày 29/4/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 353/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Tìm theo ngày :