Công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng(21/07/2011)

Ngày 21/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết địnhvề việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như sau:

Tìm theo ngày :